Takvim

  KONYA
Hibe başvuru çağrılarının ilanı Nisan 2019
Başvurular için son tarih Nisan 2019
Uygunluk kontrolleri Mayıs 2019
Kısa Liste oluşturma Mayıs 2019
Nihai değerlendirme için fikir yarışmaları Haziran 2019
Hibe kararının açıklanması Temmuz 2019
Hibe sözleşmelerinin imzalanması Ağustos 2019